صفحه اصلی » ارتباط با مسئولین
  با شرکت در جلسه پرسش و پاسخ با مسئولين شهرمان به شور بنشينيد
پرسش اخرين پستپاسخهاپست هاپاسخ دهنده
1386/2/4 6:19 PM
BY: amoo
31فرماندار محترم
1386/2/4 6:19 PM
BY: amoo
00نماینده محترم مجلس
1386/2/4 6:19 PM
BY: amoo
00امام جمعه محترم
1385/4/21 9:00 AM
BY: akazemi
02اعضاء محترم شورای شهر سیرجان
1385/4/21 9:00 AM
BY: akazemi
00شهردار محترم منطقه یک
1386/6/6 12:09 PM
BY: pesar
01شهردار محترم منطقه دو
1386/6/6 12:09 PM
BY: pesar
00شهردار محترم منطقه 3
1386/6/6 12:09 PM
BY: pesar
00شهردار محترم نجف شهر
1386/6/6 12:09 PM
BY: pesar
00شهردار محترم زید آباد
1386/6/6 12:09 PM
BY: pesar
00شهردار محترم پاریز
1386/6/6 12:09 PM
BY: pesar
00ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی
1386/6/6 12:09 PM
BY: pesar
00ریاست محترم دانشگاه پیام نور
1385/4/31 10:27 PM
BY: amoo
01ریاست محترم دانشکده تکنولوژی
1385/4/21 9:44 AM
BY: mehdi
02ریاست محترم فنی و حرفه ای
1385/4/21 9:44 AM
BY: mehdi
00فرمانده محترم نیروی انتظامی
1385/4/21 9:44 AM
BY: mehdi
00فرمانده محترم راهنمایی و رانندگی
1394/4/20 9:32 PM
BY: dsasobh
66مدیریت سایت شهر الکترونیک سیرجان
1