تماس با ما  

شهر الکترونيکي سيرجان

 

تلفن تماس پست الکترونیک

آدرس

03442204984

09133457097

Kazeminia@nicico.com

info@esirjancity.com

خیابان شریعتی نرسیده به میدان شهرداری طبقه فوقانی کفش نیک پنجه-کدپستی :7813644967